Odbitki 15x40 cm PREMIUM


Odbitki cyfrowe 15x40 cm należą do grupy odbitek panoramicznych.


Dokładne rozmiary zdjęcia 15x40 cm to 152x400 mm

Aby zachować najwyższą jakość zdjęcia przy wywołaniu należy pamiętać o tym aby miało ono odpowiednią rozdzielczość w pikselach tak jak podano poniżej.

Jakość doskonała - rozdzielczość w pikselach nie mniejsza niż 1795x4724
Jakość bardzo dobra - rozdzielczość w pikselach nie mniejsza niż 1197x3150
Jakość dostateczna - rozdzielczość w pikselach nie mniejsza niż 598x1575